Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolná Breznica
Sídlo:
Dolná Breznica 0, 02061 Dolná Breznica
IČO:
00317144
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2008
Koniec kontroly
24.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť