Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ŽILINA REAL, s.r.o.
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
IČO:
36433420
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-055/2008/0001

Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
09.03.2008
Koniec kontroly
20.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť