Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Sídlo:
Tomášikova 8A, 82103 Bratislava-Ružinov
IČO:
34074431
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-034/2010/0011

Kontrola plnenia opatrení z výkonu kontroly postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontrola použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2010/0011
Účel
Začiatok kontroly
20.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2008/0011

Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
05.10.2008
Koniec kontroly
30.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť