Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
Sídlo:
Cintorínska 4, 95050 Nitra
IČO:
00596868
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
03.06.2019
Koniec kontroly
17.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
28.05.2013
Koniec kontroly
09.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredna odborna skola,Cintorinska 4, Nitra_017_2013_1030_1100.pdf
Veľkosť: 586 KB, Dátum zverejnenia: 09.10.2013

KA-067/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vyššieho územného celku a podnikateľskej činnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
05.06.2008
Koniec kontroly
01.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť