Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Žemberovce
Sídlo:
SNP 375/39, 93502 Žemberovce
IČO:
00307700
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2008
Koniec kontroly
13.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť