Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ličartovce
Sídlo:
Ličartovce 0, 08203 Ličartovce
IČO:
00327361
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
09.03.2008
Koniec kontroly
06.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť