Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Sídlo:
Námestie sv. Františka 8, 84262 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00603520
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
30.01.2022
Koniec kontroly
18.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2016/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
31.05.2016
Koniec kontroly
17.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
12.08.2008
Koniec kontroly
08.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť