Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť
Sídlo:
Námestie sv. Jakuba č. 1, 08221 Veľký Šariš
IČO:
42038481
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-069/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.09.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť