Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Tomášov
Sídlo:
1. mája 5, 90044 Tomášov
IČO:
00305120
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-001/2016/1140

Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2016/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby.
Začiatok kontroly
02.02.2016
Koniec kontroly
09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-071/2008/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu nájomných bytov realizovaných obcami
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.06.2008
Koniec kontroly
25.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť