Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Sídlo:
Ul. 1. mája 22, 95301 Zlaté Moravce
IČO:
00893129
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-067/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vyššieho územného celku a podnikateľskej činnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
18.06.2008
Koniec kontroly
22.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť