Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik
Sídlo:
Štefánikova -, 08501 Bardejov
IČO:
00619621
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-051/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2008
Koniec kontroly
10.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť