Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Sídlo:
Rázusova 40, 97701 Brezno
IČO:
37949594
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-001/2007/0001

Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad dobrej praxe v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
06.05.2007
Koniec kontroly
27.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť