Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Sídlo:
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00151882
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2022/1031

Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2022/1031
Účel
Preveriť funkčnosť a využívanie špeciálnych portálov a systémov CVTI SR v oblasti výskumu a vysokého
Začiatok kontroly
31.03.2022
Koniec kontroly
30.08.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
25.05.2014
Koniec kontroly
14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_CVTI SR_ 015_2014_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 346 KB, Dátum zverejnenia: 14.08.2014

KA-005/2007/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na vybrané investičné akcie v kapitole MŠ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
18.02.2007
Koniec kontroly
14.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť