Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Zariečie
Sídlo:
Zariečie 190, 02052 Záriečie
IČO:
00317926
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
06.03.2008
Koniec kontroly
06.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť