Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84511 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00166537
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-025/2014/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2014/1030
Účel
Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v programovom obdo
Začiatok kontroly
08.06.2014
Koniec kontroly
03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FU SAV_KA-025_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 400 KB, Dátum zverejnenia: 03.08.2014

KA-011/2007/0008

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na program "Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie " vo vybraných organizáciách Slovenskej akadémie vied
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
11.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť