Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SPOLCHOV, s.r.o.
Sídlo:
Východná 127, 03232 Východná
IČO:
36002607
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
26.02.2007
Koniec kontroly
06.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť