Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
Sídlo:
Hubice 8, 93039 Hubice
IČO:
34108491
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
04.03.2007
Koniec kontroly
04.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť