Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BRANKO, a.s.
Sídlo:
Novozámocká 184, 94905 Nitra
IČO:
31438181
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
05.03.2007
Koniec kontroly
11.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť