Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Sídlo:
Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov
IČO:
30845301
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-081/2010/0008

Kontrola správnosti stanovenia a dodržiavania zmluvných podmienok a účelnosti čerpania finančných prostriedkov pri relizácii kontraktov uzatvorených Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania
Číslo kontrolnej akcie
KA-081/2010/0008
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2009/0002

Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančných prostriedkov v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - podopatrenie 1.1.1.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
19.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2007/0005

Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu Priemysel a služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
31.07.2007
Koniec kontroly
17.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť