Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Poľnohospodárske družstvo BUKOVINA
Sídlo:
Strelníky, 97655 Strelníky
IČO:
00189367
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
27.02.2007
Koniec kontroly
06.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť