Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00586919
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2007/0008

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na program "Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie " vo vybraných organizáciách Slovenskej akadémie vied
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
11.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť