Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Sídlo:
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31320414
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-025/2016/1030

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok použit
Začiatok kontroly
26.05.2016
Koniec kontroly
18.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2007/0006

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je MK SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2007/0006
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
07.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť