Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská filharmónia
Sídlo:
Medená 3, 81601 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00164704
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
28.05.2015
Koniec kontroly
25.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2007/0006

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je MK SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2007/0006
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
05.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť