Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajská prokuratúra
Sídlo:
Dolné Bašty 1, 91744 Trnava
IČO:
35629053
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-072/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2013/1030
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vyna
Začiatok kontroly
05.09.2013
Koniec kontroly
07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Krajska prokuratura_KA-072/2013/1030_1130.pdf
Veľkosť: 310 KB, Dátum zverejnenia: 07.11.2013

KA-008/2007/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Presadzovanie zákonnosti" vo vybraných krajských prokuratúrach
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
11.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť