Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajská prokuratúra
Sídlo:
Vajnorská 47, 81256 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00166448
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
24.09.2014
Koniec kontroly
15.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-072/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2013/1030
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vyna
Začiatok kontroly
04.09.2013
Koniec kontroly
30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Krajska prokuratura Bratislava_KA-072_2013_1030_1030_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 392 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2013

KA-008/2007/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Presadzovanie zákonnosti" vo vybraných krajských prokuratúrach
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
15.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť