Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Sídlo:
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00151491
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-031/2016/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Začiatok kontroly
11.02.2016
Koniec kontroly
01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
27.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť