Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - Szőlészeti és gyümölcstermesztő szakközépiskola Hlavná 232/14, Viničky
Sídlo:
Hlavná 232/14, 07631 Viničky
IČO:
42102359
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2008
Koniec kontroly
31.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť