Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský stavebný úrad v Trenčíne
Sídlo:
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
IČO:
37916360
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-082/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-082/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
30.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť