Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina
Sídlo:
Brodno 110, 01014 Žilina
IČO:
37811789
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-060/2008/0002

Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov mesta Žilina poskytnutých právnickým osobám
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
02.06.2008
Koniec kontroly
25.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť