Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technické služby mesta Galanta
Sídlo:
Kpt. Nálepku 1494/39, 92401 Galanta
IČO:
00045721
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-051/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
16.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť