Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské divadlo
Sídlo:
Horný Val 3, 01001 Žilina
IČO:
30229839
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2008/0002

Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov mesta Žilina poskytnutých právnickým osobám
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.06.2008
Koniec kontroly
29.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť