Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Budmerice
Sídlo:
Budmerice 534, 90086 Budmerice
IČO:
00304697
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
29.10.2014
Koniec kontroly
20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
05.06.2013
Koniec kontroly
30.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Budmerice_037_2013_1110_1080.pdf
Veľkosť: 375 KB, Dátum zverejnenia: 30.09.2013

KA-062/2008/0001

Kontrola plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
05.03.2008
Koniec kontroly
06.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť