Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Sídlo:
Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
IČO:
36167908
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
06.10.2009
Koniec kontroly
22.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.08.2008
Koniec kontroly
18.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť