Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kúpele Dudince, a.s.
Sídlo:
Kúpelná 106, 96271 Dudince
IČO:
31642713
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
13.02.2008
Koniec kontroly
04.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť