Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mondi SCP, a.s.
Sídlo:
Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberok
IČO:
31637051
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-040/2008/0011

Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
06.10.2008
Koniec kontroly
17.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť