Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nadácia EKOPOLIS
Sídlo:
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
IČO:
00631736
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-066/2015/1040

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2015/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
29.11.2015
Koniec kontroly
02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2008/0011

Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
21.10.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť