Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor
Sídlo:
ČSA 7, 97401 Banská Bystrica
IČO:
00470155
Právna forma:
Organizačná jednotka združenia

Kontroly

KA-056/2008/0002

Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja poskytnutých právnickým osobám
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
04.06.2008
Koniec kontroly
29.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť