Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Liaharenský podnik Nitra, a.s.
Sídlo:
Párovské Háje , 94901 Nitra
IČO:
00199010
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
15.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť