Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Strelníky
Sídlo:
Strelníky 63, 97655 Ľubietová
IČO:
00313840
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
05.05.2014
Koniec kontroly
23.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Strelníky_KA-045_2014_1070_1070_publikovanie.pdf
Veľkosť: 449 KB, Dátum zverejnenia: 23.11.2014

KA-056/2008/0002

Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja poskytnutých právnickým osobám
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
03.06.2008
Koniec kontroly
28.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť