Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský stavebný úrad v Žiline
Sídlo:
Andreja Kmeťa 17, 01001 Žilina
IČO:
37906283
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
16.09.2008
Koniec kontroly
29.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť