Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Banská Bystrica I
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2011/0004

Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2010 a využitia systémov VIES II
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
28.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2008/0011

Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
21.10.2008
Koniec kontroly
08.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť