Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA
Sídlo:
Turčianske Kľačany 271, 03861 Turčianske Kľačany
IČO:
36407291
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť