Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bolešov
Sídlo:
Bolešov 78, 01853 Bolešov
IČO:
00317080
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-064/2008/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných mestách a obciach použitými v rámci vlastnej investičnej činnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
05.10.2008
Koniec kontroly
20.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť