Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský stavebný úrad v Nitre
Sídlo:
Lomnická 44, 94901 Nitra
IČO:
37961667
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-066/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
22.06.2008
Koniec kontroly
24.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť