Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa športových zariadení mesta Martin
Sídlo:
Gorkého 2, 03601 Martin
IČO:
37806939
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-051/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2008
Koniec kontroly
09.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť