Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.
Sídlo:
Hlavná 16/11, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
31649793
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.02.2008
Koniec kontroly
19.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť