Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Sídlo:
Budovateľská 32, 94501 Komárno
IČO:
00352233
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-067/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vyššieho územného celku a podnikateľskej činnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.06.2008
Koniec kontroly
27.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť