Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Svit
Sídlo:
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
IČO:
00326607
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
11.02.2020
Koniec kontroly
09.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
10.03.2015
Koniec kontroly
20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Svit_005_2015_1070_1110.pdf
Veľkosť: 388 KB, Dátum zverejnenia: 16.06.2015

KA-069/2011/0012

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2011/0012
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.09.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť