Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vrakúň
Sídlo:
Hlavná 622, 93025 Vrakúň
IČO:
00305821
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-071/2008/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu nájomných bytov realizovaných obcami
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.06.2008
Koniec kontroly
25.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť