Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Sídlo:
SNP 41, 93601 Šahy
IČO:
00399388
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-067/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vyššieho územného celku a podnikateľskej činnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
23.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť